හාමර් මිල්

 • Hammer Mill

  හාමර් මිල්

  Name නිෂ්පාදන නාමය: බහුකාර්ය මිටිය මෝල

  ● ආකෘතිය: SG40 / 50/65 × 40/65 × 55/65 × 75/65 × 100

  ● බලය: 11/22/30/55/75/90/110kw

  Ac ධාරිතාව: 0.3-0.6 / 0.6-0.8 / 0.8-1.2 / 1-2 / 2-2.5t / h

  Ight බර: 0.3 / 0.5 / 1.2 / 1.8 / 2.2 / 2.5t

  ප්‍රමාණය: (1310-2100) x (800-1000) x (1070-1200)

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න