වුඩ් චිපර්

 • Wood Chipper

  වුඩ් චිපර්

  Name නිෂ්පාදන නාමය: ඩ්‍රම් වුඩ් චිපර්

  ● ආකෘතිය: B216 / B218 / B2113

  ● බලය: 55/110/220kw

  Ac ධාරිතාව: 4-6 / 8-12 / 15-25t / h

  Ished නිමි ප්‍රමාණය: 30-40 මි.මී.

  ආහාර ප්‍රමාණය: 230 × 500/300 × 680 / 500x700mm

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න