පෙලට් කූලර්

  • Pellet Cooler

    පෙලට් කූලර්

     ප්‍රති ප්‍රවාහ න්‍යාය අනුගමනය කරමින් සීතල වාතය සිසිල් සිට පහළ සිට ඉහළට උණුසුම් පෙති තුළට යයි 
    ඉහළ සිට පහළට සිසිල් වෙත යයි, කාලයත් සමඟම, පෙති සිසිල් පතුලේ ස්පන්දනය වනු ඇත, සීතල වාතය සිසිල් වනු ඇත
    සීතල වාතය ද ගියහොත් ඒවා ක්‍රමයෙන් පතුලේ ඇති පෙති කැඩී යයි 

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න