රොටරි වියළනය

 • Rotary Dryer

  රොටරි වියළනය

  Name නිෂ්පාදන නාමය: රොටරි වියළනය

  ● ආකෘතිය: 1.2 × 12 / 1.5 × 15 / 1.6 × 16 / 1.8 × 18 / 2x (18-24) / 2.5x (18-24)

  සහායක: උණුසුම් පිපිරුම් උදුන,වායු අගුළු කපාටය,පිඹින්න,සුළි කුණාටුව

  Ight බර: 4 / 6.8 / 7.8 / 10.6 / 13/18/19/21/25t

  ප්‍රමාණය: (12000-24000) x (1300-2600) x (1300-2600) මි.මී.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න